Du kan finnas med i Söderöra Sommarförenings medlemsregister. Du vet förmodligen redan att EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) började gälla 25 maj 2018. Vi vill informera dig om att vi inte kommer att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än för sommarföreningens ändamål. Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register. Det gäller också bilder på dig eller din familj.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Vi söker ledare till Seglarskolan. Intresserad? Kontakta någon i styrelsen eller soderorasommarforening@gmail.com

Söderöra

Söderöra är en paradisö i Stockholms norra skärgård. Ön befolkas av ett antal bofasta familjer samt ett större antal sommargäster. Söderöra har en lång historia. I öns historia finns allt från Ryssanfall, spritsmuggling, båtbyggande till kunglig jaktmark.

Söderöra sommarförening har som huvuduppgift att främja trivsel och gemenskap på ön. Detta har skett under många år med traditioner som öbor och sommargäster ser som självklara. I stort sett alla aktiviteter är finansierade av föreningsavgiften.

Medlemsavgift

Ingen sommar utan Söderöra Sommarförening och ingen sommarförening utan medlemsinbetalningar. Har du inte betalat avgiften – gör det snarast!

Medlemskap i föreningen kostar 200 kr per familj och betalas till bankgiro: 627-3122 eller Swish 1234227294. Ange gärna mailadress i meddelandet.